Compost voor de tuin is heerlijk, maar een composthoop kan soms een beetje slecht ruiken. Dit leidt ertoe dat veel tuiniers zich afvragen: “Waarom stinkt compost?” en, nog belangrijker, “Hoe kan ik de onaangenaam geur van compost stoppen?” Als je compost stinkt, heb je opties. 

 

Stinkt compost? 

Een goed uitgebalanceerde composthoop zou niet slecht mogen ruiken. Compost zou naar aarde moeten ruiken en, als dat niet zo is, dan is er iets mis en warmt jouw composthoop niet goed op en breekt het organisch materiaal niet goed af. 

Er is één uitzondering op deze regel en dat is als je mest composteert in je composthoop. Dit zal meestal stinken totdat de mest is afgebroken. Als je de geur van composterende mest wilt onderdrukken, kan je de hoop afdekken met 15-30 cm stro, bladeren of krantenpapier. Dit zal de geur van composterende mest aanzienlijk verminderen. 

 

Waarom stinkt compost? 

Als jouw compost slecht ruikt, is dat een aanwijzing dat er geen evenwicht is, in jouw composthoop. De stappen van het composteren zijn ontworpen om jouw organisch materiaal sneller af te breken en, een neveneffect hiervan is, om te voorkomen dat de compost stinkt. 

Zaken als te veel groen (stikstofmateriaal), te weinig beluchting, te veel vocht en niet goed gemengd zijn, kunnen ervoor zorgen dat een composthoop slecht gaat ruiken.

 

Slechtruikende compost 

De kern van de zaak, het stoppen van de slechte reuk van je compost, komt neer op het oplossen van de oorzaak van het stinken. Hier zijn enkele oplossingen voor veel voorkomende problemen. 

Te veel groen materiaal – Als je te veel groen materiaal in je composthoop hebt, zal het ruiken naar rioolwater of ammoniak. Dit wijst erop dat jouw compostmengsel van bruin en groen niet in balans is. Het toevoegen van bruin materiaal zoals bladeren, kranten en stro zal helpen om jouw composthoop weer in balans te brengen. 

Een composthoop is samengeperst en heeft zuurstof nodig (beluchting) om het organische materiaal goed te laten ontbinden. Als jouw composthoop te compact wordt, zal de compost gaan stinken en ruiken naar bedorven of rottende eieren. Draai de composthoop om te beluchten en de stank te stoppen. Misschien wil je ook wat “pluizig” materiaal toevoegen, zoals droge bladeren of droog gras, om te voorkomen dat de hoop weer te compact wordt. 

Te veel vocht – Vaak merkt een tuinier in de lente dat zijn compost stinkt. Dit komt doordat de composthoop door de regen te nat is geworden. Een composthoop die te nat is, zal niet genoeg belucht worden en het effect is hetzelfde als wanneer de composthoop verdicht zou zijn. 

Compost die te nat is, ruikt bedorven of naar rottende eieren en ziet er slijmerig uit, vooral groen materiaal. Om deze oorzaak van een stinkende composthoop te verhelpen, draai je de compost om en voeg je wat droge bruine materialen toe om wat van het vocht te absorberen. 

Lagen – Soms heeft een composthoop de juiste balans tussen groen en bruin materiaal, maar zijn deze materialen in lagen in de composthoop gestopt. Als het groene materiaal geïsoleerd is van het bruine materiaal, zal het verkeerd beginnen te ontbinden en zal het een slechte geur beginnen af te geven. Als dit gebeurt, zal de composthoop naar rioolwater of ammoniak ruiken. Dit is alleen te verhelpen door de hoop wat beter te mengen. 

Een goede verzorging van de composthoop, zoals het regelmatig omkeren en het in balans houden van groen en bruin, zal ervoor zorgen dat jouw composthoop niet gaat stinken.